Nejčastější otázky

Jak dlouho bude celý proces trvat?

Trvání celého procesu sezení je individuální. Průměr je pět až deset sezení. Záleží jaký cíl a cestu k němu si stanovíme. U hlubokých problémů může poradenství trvat i déle než 10 sezení.

Jak často se budeme scházet?

Sezení trvá 50 minut jednou týdně, než se podle výsledků rozhodnete, že se sezení mohou od sebe vzdalovat do intervalu jednou za dva týdny. Dále se běžně udržuje poradenský kontakt v podobě jednoho sezení měsíčně jako psychická hygiena, asistence k osobnostnímu rozvoji a prevence. Vše záleží na cílech sezení a na vašich požadavcích. Můžete se samozřejmě dohodnout s poradcem na ideální cestě ke stanovenému cíli.

Jsou informace, které Vám sdělím, tajné?

Vztah klienta a poradkyně je chráněn etickým kodexem. To znamená, že poradkyně neprozradí vaši identitu nikomu jinému a nebude o vašich informacích ani problémech hovořit s nikým z veřejnosti. Etika ovšem také nařizuje poradkyni, aby nahlásila na patřičné úřady, když se dozví o týrání dětí, důchodců či jiné trestné aktivitě. Zároveň, pokud klient reálně uvažuje o spáchání sebevraždy, poradkyně učiní patřičné kroky v zájmu záchrany klientova života. Tedy zavolá záchranou službu, nebo kontaktuje krizové centrum.

Jak to tedy probíhá?

Sezení trvá 50 minut. První sezení je z pravidla vždy seznamovací. Poradkyně s vámi prodiskutuje informovaný souhlas a seznámí ho s etickými principy vaší budoucí spolupráce. Představíte poradkyni základy svých přestav, nebo případného problému, kterému byste se chtěli věnovat. Pomocí dialogu společně s poradkyní zmapujete danou oblast a hledáte nové souvislosti, které nemusely být na první pohled zřejmé. Na konci sezení reflektujete svá zjištění či další možný posun k novým cestám. Spolu s poradkyní si společně můžete stanovit cíle sezení či nechat sezení volně plynout. To vše je na společné domluvě. Na pokračovacích sezeních se s poradkyní věnujete událostem uplynulého týdne, pokračování z předešlého sezení či úplně nové situaci. Závěrečné sezení reflektuje vaši cestu a dosažená nová poznání.

Jaký je rozdíl mezi psychologem, psychiatrem a psychoterapeutem?

Psychiatr je odborník, který vystudoval medicínu. Má možnost předepisovat léky. Může, ale nemusí mít výcvik v psychoterapii, který trvá od 4 do 10 let a to podle zaměření. Výcvik je zpravidla zpoplatněný.

Psycholog je odborník s magisterským (nebo doktorským) titulem, jehož poradenství se zakládá na dialogu s klientem. Pomocí dialogu klient zjišťuje nové souvislosti dané problematiky. Tento samotný akt má léčivou schopnost. Psycholog může a nemusí mít výcvik v psychoterapii.

Psychoterapeut je odborník, který absolvoval výcvik v psychoterapii. Tento výcvik může trvat od 4 do 10 let podle zaměření. Psychoterapie mají mnoho podob – na příklad KBT, Psychodynamika, Gestalt a mnoho dalších.

Musím být nemocný/á, abych potřeboval(a) Poradenství – Couseling?

Je Vám smutno? Nevíte kudy kam? Potřebujete změnu, ale nevíte, jak jí dosáhnout? Potřebuje probrat své možnosti s nezaujatým odborníkem? Je Vám těžko či úzko? Máte pocit, že už to nezvládáte? Chcete si všímat více pozitivních momentů ve svém životě? Chcete se znovu radovat? Ani jedna z těchto otázek nezní jako popis člověka, který by byl nemocný. Poradenství – Counseling je služba pro ty z vás, kdo hledáte nový směr, nebo chcete zdokonalit ten nastávající. Ve zkratce: Ne, nemusíte být nemocní, abyste mohli docházet k poradci.

Bohužel někteří lidé si stále myslí, že návštěva poradce, psychologa či terapeuta je důkaz slabosti. Myslí si, že pouze „blázni“ dochází k těmto odborníkům. Proč? Na to již odpovědět nedokáží. Jedná se ale o zcela bezdůvodné stigma. Staráme se o svá těla, ale myslíme si, že naše mysl péči nepotřebuje. Nezní to trochu kontrastně? Proč se nepostarat o svou mysl, duši, psyché stejně dobře jako o své tělo? Poradenství – Counseling Vám pomůže se na Vaše trápení či problém podívat z jiného úhlu a najít nové spojitosti či odpovědi.